znaki unijne

Stowarzyszenie „Jesteśmy aktywni” powstało w br. będąc odpowiedzią na wiele sygnałów płynących ze środowiska Sowin oraz wsi z terenu gminy Szprotawa. Jego członkami są mieszkańcy tych terenów, nauczyciele Zespołu Szkół funkcjonującego na Sowinach oraz przedstawiciele władz samorządowych. W jego statucie zawarto cele, które są zgodne z założeniami Priorytetu IX i VII POKL. Członkowie stowarzyszenia, dotąd nieformalnie, od 3 lat ściśle współpracują z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych w Kożuchowie, wspólnie realizując m.in projekty Marynia-Marysia-Maria czy Razem możemy więcej w ramach Działania 9.5. Członkowie stowarzyszenia, to mieszkańcy Sowin, oraz wsi objętych działaniami w projekcie, przedstawiciele władz miasta i nauczyciele Zespołu Szkół mieszczącego się na Sowinach. Przedstawiony projekt jest pierwszą samodzielną realizacją takiego zadania przez stowarzyszenie ale jego koordynatorem i księgową będą osoby na codzień reprezentujące w/w Towarzystwo. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn.

Pliki do pobrania:

Ewaluacja

gazeta_warsztaty

© 2012 by Jestesmy-Razem.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone