znaki unijne

Od 1 marca 2012 Stowarzyszenie przyjaciół Zespołu Szkół w Szprotawie realizuje projekt „Edukacja naszą szansą”, który jest w całości finansowany ze środków UE w ramach EFS.

Promocja projektu

W czasie trwania projektu wszystkie pomieszczenia i budynki zostaną oznakowane zgodnie z wytycznymi, w prasie lokalnej ukarzą się informację na jego temat, a w ramach edukacji medialnej wydawana będzie gazetka poświęcona projektowi i problemom środowiska. Działanie to będzie trwało przez 5 miesięcy a strona internetowa poświęcona projektowi będzie aktywna i prowadzone przez jego uczestników, przez cały rok 2012. Uczestnicy projektu oraz mieszkańcy otrzymają nowe źródło informacji środowiskowych w formie strony www. dzięki czemu będą zachęceni do korzystania z Internetu. Wskaźnikiem sukcesu będzie 5 kolejnych wydań gazetki, jej dystrybucja i kontynuacja tych działań w kolejnych miesiącach w oparciu o potencjał wnioskodawcy. Wartość dodaną stanowi uzyskanie umiejętności redagowania informacji oraz wzrost stopnia świadomości w zakresie równości płci, propagowany w publikacjach.

Edukacja medialna

W ramach tego zadania wnioskodawca zatrudni informatyka i polonistę, którzy dla 2 grup po 12 osób w Zespole Szkół w Szprotawie oraz w sali wiejskiej w Siecieborzycach w okresie 5 miesięcy przeprowadzą 80 godzin / po 40 godz. dla grupy, 3 godziny tygodniowo / zajęć z zakresu obsługi komputera, Internetu i pozyskiwania informacji, tworzenia krótkich form reporterskich i literackich. W ramach zadania odbędą się także zajęcia warsztatowe z reporterem . Uczestnicy wyjadą na spotkanie do ośrodka TV we Wrocławiu i będą wydawać comiesięczną gazetkę w formie papierowej i internetowej. Wskaźnikiem sukcesu będzie zamieszczenie w każdym wydaniu gazetki artykułów wszystkich uczestników a po zakończeniu projektu kontynuacja tej pracy przez 30% uczestników tj. 3 kobiety i 3 mężczyzn. Publikacje będą uwzględniały pracę obu płci w jednakowym stopniu wyrównując nierówności pod tym względem

Edukacja artystyczna

Do realizacji tego zadania dla 3 grup po 12 osób zostanie zatrudnionych 3 specjalistów z dziedzin sztuki / muzyka, plastyka, taniec/. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę w zakresie kultury wysokiej wykorzystując materiały zakupione w ramach projektu w pomieszczeniach Zespołu Szkół. Ogółem odbędzie się 120 godzin zajęć / po 40 dla każdej z grup, 2 godziny tygodniowo/. Uczestnicy na zajęciach będą szkoleni w zakresie równości szans płci / np. w grupie tanecznej gdzie dominują dziewczęta albo przy grze na gitarze gdzie dominują chłopcy te dysproporcje będą wyrównywane /. Bez wsparcia EFS uczestnicy nie kupiliby materiałów plastycznych czy sztalug, ponieważ nie pozwala im na to ich status majątkowy. Po zakończeniu projektu pozostaną im umiejętności gry akordowej na gitarze, tańca towarzyskiego oraz znajomości sztuk plastycznych, którymi będą się mogli dzielić w swoich środowiskach. Gitary do prowadzenia zajęć muzycznych użyczy TUL LOR w Kożuchowie.

Edukacja sportowa

W ramach tego działania powstaną 2 grupy / starsza i młodsza/ po 12 osób, z zachowaniem parytetu, które pracować będą cotygodniowo pod okiem zatrudnionego specjalisty przez 80 godzin / po 40 godzin dla grupy /. W czasie zajęć prowadzone będą gry zespołowe i rekreacja a także zasady zdrowej rywalizacji z uwzględnieniem parytetu i równego traktowania płci. Efektem zajęć będzie utworzenie grupy sportowej, która będzie reprezentować stowarzyszenie na licznych zawodach w przyszłości. W skład zespołu wejdą obie płci. Wartość dodaną stanowi fakt, że na Sowinach podobne zajęcia się nie odbywają i nie byłoby możliwe ich prowadzenie bez pomocy finansowej EFS.

Edukacja językowa

Edukacja językowa obejmie 2 grupy po 12 osób z terenu wsi Witków i Janowiec. W czasie zajęć z języka niemieckiego  i polskiego uczestnicy będą uczyć się języka urzędowego, wypełniać druki i odczytywać wskazania. Po zakończeniu projektu 100% uczestników zdobędzie wiedzę w tym zakresie a 30% będzie wspierać swoje środowiska lokalne. Zwiększy to ich atuty przy poszukiwaniu pracy również w Niemczech. Wartość dodaną stanowi tutaj fakt zwiększenia liczby osób, które będą miały dostęp do takich kursów, co nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego EFS.

© 2012 by Jestesmy-Razem.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone